تویست شکم با هالتر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

تویست شکم با هالتر,تویست شکم,انواع تمرینات عضله شکم,تقویت شکماطلاعات تمرین :
نام تمرین : تویست شکم با هالتر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

 

کرانچ معکوس

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

کرانچ معکوس,تمرینات بدنسازی شکم,تقویت عضله شکم,شکم شش تکه,تمرین اب کردن شکماطلاعات تمرین :
نام تمرین : کرانچ معکوس
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : -
سطح تمرین : مبتدی

 

زیر شکم با بارفیکس

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

عضله سازی شکم,آب کردن عضلات شکم,کاهش چربی دور شکماطلاعات تمرین :
نام تمرین : زیر شکم با بارفیکس
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : بارفیکس
سطح تمرین : پیشرفته

 

بوت آپ

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

بوت آپ,تمرینات شکم,حرکات بدنسازی شکماطلاعات تمرین :
نام تمرین : بوت آپ
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : -
سطح تمرین : مبتدی

 

کرانچ با کابل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

کرانچ با کابل,تمرینات شکم,حرکات بدنسازی عضلات شکماطلاعات تمرین :
نام تمرین : کرانچ با کابل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : -
سطح تمرین : مبتدی

 

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand