کرانچ با کابل نشسته

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

کرانچ با کابل نشسته,آموزش حرکات شکم,عضله راست شکماطلاعات تمرین :
نام تمرین : کرانچ با کابل نشسته
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : کابل 
سطح تمرین : مبتدی

 

کرانچ کراس متوالی

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

کرانچ کراس متوالی,تمرینات شکم,حرکات بدنسازی شکماطلاعات تمرین :
نام تمرین : کرانچ کراس متوالی
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : توپ
سطح تمرین : مبتدی

 

کرانچ با توپ

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

کرانچ با توپ,آموزش کرانچاطلاعات تمرین :
نام تمرین : کرانچ با توپ
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : توپ
سطح تمرین : مبتدی

 

کرانچ روی زمین

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

کرانچ روی زمین,تمرینات شکم,حرکات ورزشی شکم,تقویت شکماطلاعات تمرین :
نام تمرین : کرانچ روی زمین
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : -
سطح تمرین : متوسط

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand