حرکت به پهلو شکم نشسته روی بوسو با کابل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

حرکت به پهلو شکم نشسته بوسو با کابل,تمرینات شکم,تقویت عضلات شکم

اطلاعات تمرین :

نام تمرین : حرکت به پهلو شکم نشسته روی بوسو با کابل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دستگاه سیم کش – توپ بوسو
سطح تمرین : مبتدی

رول شکم

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

رول شکم,حرکت شکم,عضلات شکم,شکم عضله ایی,تقویت عضلات شکم,پرورش عضلات شکم,حرکات شکم در بدنسازی,شکم شش تکهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : رول شکم
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : شانه ها
تجهیزات : میله همراه وزنه - غلتک
سطح تمرین : متوسط

بالا آوردن زانو

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

عضلات زیر شکم,عضلات شکم,شکم عضله ایی,تقویت عضلات شکم,پرورش عضلات شکم,حرکات شکم در بدنسازی,شکم شش تکهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : بالا آوردن زانو
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : -
سطح تمرین : مبتدی

رولینگ شکم با هالتر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

رول شکم,حرکت شکم,عضلات شکم,شکم عضله ایی,تقویت عضلات شکم,پرورش عضلات شکم,حرکات شکم در بدنسازی,شکم شش تکه

اطلاعات تمرین :

نام تمرین : رولینگ شکم با هالتر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : -
تجهیزات : هالتر – صفحه 2.5 یا 5 کیلوگرمی
سطح تمرین : متوسط

دوچرخه

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شکم

تمرین دوچرخه شکم,بدنسازی شکم,حرکت شکم,عضلات شکم,شکم عضله ایی,تقویت عضلات شکم,پرورش عضلات شکم,حرکات شکم در بدنسازی,شکم شش تکهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : دوچرخه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم – مایل شکمی
عضلات دیگر : -
تجهیزات : -
سطح تمرین : مبتدی

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand