پرس کابل ضربدری

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت

 پرس کابل ضربدری,تمرینات سرشانه,تقویت عضله سرشانهاطلاعات تمرین :
نام تمرین : پرس کابل ضربدری
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشتی بزرگ
عضلات دیگر : دو سر بازویی – متوازی الاضلاع ، دلتوئید
تجهیزات : کابل
سطح تمرین : متوسط

 

 

بارفیکس جیروندا

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت

بارفیکس جیروندا,آموزش بارفیکس,انواع بارفیکساطلاعات تمرین :
نام تمرین : بارفیکس جیروندا
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشتی بزرگ
عضلات دیگر : دو سر بازویی – متوازی الاضلاع
تجهیزات : بارفیکس
سطح تمرین : متوسط

 

کشش عضله پشتی بزرگ

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت

کشش عضله پشتی بزرگ,حرکات کششی عضلات پشتاطلاعات تمرین :
نام تمرین : کشش عضله پشتی بزرگ
نوع تمرین : کششی
عضلات اصلی : پشتی بزرگ
عضلات دیگر : -
تجهیزات : -
سطح تمرین : مبتدی

 

قایقی دستگاه

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت

قایقی دستگاه,تمرینات قدرتی عضلات پشت,افزایش قدرت عضله پشتی بزرگ

اطلاعات تمرین :
نام تمرین : قایقی دستگاه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشتی بزرگ
عضلات دیگر : دو سر بازویی – متوازی الاضلاع
تجهیزات : دستگاه
سطح تمرین : مبتدی

 

 

قایقی با کابل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت

تمرین قایقی,تمرینات عضلات پشتی بزرگ ,تمرینات عضلات پشت

اطلاعات تمرین :

نام تمرین : قایقی با کابل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشتی بزرگ
عضلات دیگر : ذزنقه ایی
تجهیزات : دستگاه سیم کش قایقی
سطح تمرین : متوسط

سیم کش دستگاه دست جمع

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت

سیم کش دستگاه دست جمع, تقویت عضلات پشتی بزرگ, تمرینات بدنسازی عضلات پشتی بزرگ

اطلاعات تمرین :

نام تمرین : سیم کش دستگاه دست جمع
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشتی بزرگ
عضلات دیگر : دوسر بازویی ، شانه ها ، متوازی الاضلاع
تجهیزات : دستگاه
سطح تمرین : مبتدی

بارفیکس

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت

بارفیکس, تمرینات بارفیکس, فواید بارفیکس, بارفیکس و افزایش قد, تمرینات عضلات پشتی بزرگ

اطلاعات تمرین :

نام تمرین : بارفیکس
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشتی بزرگ
عضلات دیگر : دو سر بازویی ، ساعد ، متوازی الاضلاع
تجهیزات : دستگاه بارفیکس
سطح تمرین : مبتدی

کشش کمر با صندلی

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت

کشش کمر با صندلی, تمرینات کششی عضلات پشتی بزرگ, تمرینات بدنسازی با صندلی

اطلاعات تمرین :

نام تمرین : کشش کمر با صندلی
نوع تمرین : کششی
عضلات اصلی : پشتی بزرگ
عضلات دیگر : مربع کمری
تجهیزات : صندلی
سطح تمرین : مبتدی

پرتاب توپ مدیسین بال از بالای سر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت

تقویت عضلات پشتی بزرگ, تمرینات مدیسین بال, حرکات فیله کمر, تمرینات فیله کمر, تقویت عضلات فیله کمر, تقویت عضله متوازی الاضلاع, حرکات بدنسازی عضلات پشتی, آموزش تمرینات زیر بغل, حرکات بدنسازی زیربغل, عضله پشتی بزرگ, تمرینات بدنسازی پشتاطلاعات تمرین :

نام تمرین : پرتاب توپ مدیسین بال از بالای سر
نوع تمرین : پلایومتریک
عضلات اصلی : پشتی بزرگ
عضلات دیگر : شکم ، سینه ، شانه
تجهیزات : توپ مدیسین بال
سطح تمرین : مبتدی

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand