کشش هالتر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات جلو بازو

کشش هالتر,تمرینات جل بازو,حرکات عضله بازواطلاعات تمرین :
نام تمرین : کشش هالتر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : دو سر بازو
عضلات دیگر : ساعد
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

 

جلو بازو دمبل خوابیده روی میز شیب دار

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات جلو بازو

جلو بازو دمبل خوابیده روی میز شیب دار,تمرینات عضله بازو,آموزش حرکات بدنسازی عضله بازواطلاعات تمرین :
نام تمرین : جلو بازو دمبل خوابیده روی میز شیب دار
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : دو سر بازو
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : متوسط

 

جلو بازو ایستاده دست جمع با هالتر خمیده

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات جلو بازو

دوسر بازو, جلوبازو دمبل,عضله دو سر بازویی,حرکات ورزشی دو سر بازویی,تمرینات بدنسازی جلو بازو,تقویت جلو بازو,حرکات بدنسازی بازو

اطلاعات تمرین :

نام تمرین : جلو بازو ایستاده دست جمع با هالتر خمیده
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : دو سر بازو
عضلات دیگر : ساعد
تجهیزات : هالتر خمیده EZ
سطح تمرین : مبتدی

جلو بازو سیم کش با نیمکت شیب دار

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات جلو بازو

دوسر بازو, جلوبازو دمبل,عضله دو سر بازویی,حرکات ورزشی دو سر بازویی,تمرینات بدنسازی جلو بازو,تقویت جلو بازو,حرکات بدنسازی بازو

اطلاعات تمرین :

نام تمرین : جلو بازو سیم کش با نیمکت شیب دار
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : دو سر بازو
عضلات دیگر : ساعد
تجهیزات : کابل – میز شیب دار
سطح تمرین : مبتدی

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand