پرتاب توپ نشسته مقابل دیوار

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات سینه

 پرتاب توپ نشسته مقابل دیوار,اموزش تمرینات پلایومتریک,آموزش حرکات بدنسازی عضله سینهاطلاعات تمرین :
نام تمرین : پرتاب توپ نشسته مقابل دیوار
نوع تمرین : پلایومتریک
عضلات اصلی : سبنه
عضلات دیگر : شکم ، شانه ها ، سه سر پشت بازو
تجهیزات : مدیسین بال
سطح تمرین : مبتدی

 

پرتاب توپ سه مرحله ای

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات سینه

پرتاب توپ از سه وضعیت مختلف,حرکات پلایومتریک,آموزش تمرینات پلایومتریکاطلاعات تمرین :
نام تمرین : پرتاب توپ از سه وضعیت مختلف
نوع تمرین : پلایومتریک
عضلات اصلی : سبنه
عضلات دیگر : شکم ، شانه ها ، سه سر پشت بازو
تجهیزات : مدیسین بال
سطح تمرین : مبتدی

 

پرتاب توپ ایستاده همراه با دویدن

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات سینه

 پرتاب توپ ایستاده همراه با دویدن,حرکات پلایومتریک,تمرینات پلایومتریک عضله سینهاطلاعات تمرین :
نام تمرین : پرتاب توپ ایستاده همراه با دویدن
نوع تمرین : پلایومتریک
عضلات اصلی : سبنه
عضلات دیگر : شکم ، شانه ها ، سه سر پشت بازو
تجهیزات : مدیسین بال
سطح تمرین : مبتدی

 

پرتاب توپ نشسته

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات سینه

پرتاب توپ نشسته,آموزش حرکات ورزشی عضله سینه ای,تمرینات عضلات سینه,تقویت عضلات سینهاطلاعات تمرین :
نام تمرین : پرتاب توپ نشسته
نوع تمرین : پلایومتریک
عضلات اصلی : سبنه
عضلات دیگر : شکم ، شانه ها ، سه سر پشت بازو
تجهیزات : مدیسین بال
سطح تمرین : مبتدی

 

پرس سینه با زنجیر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات سینه

پرس سینه با زنجیر,عضله سینه, تمرین سینه,آموزش تمرینات بدنسازی عضله سینه با تصویر,آموزش حرکات بدنسازی عضله سینه,تقویت عضله سینه,قدرت عضله سینه, حرکات افزایش حجم سینهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : پرس سینه با زنجیر
نوع تمرین : پاورلیفتینگ
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : شانه ، پشت بازو
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : متوسط

کراس آور

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات سینه

کراس آور,عضله سینه, تمرین سینه,آموزش تمرینات بدنسازی عضله سینه با تصویر,آموزش حرکات بدنسازی عضله سینه,تقویت عضله سینه,قدرت عضله سینه, حرکات افزایش حجم سینهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کراس آور
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : شانه
تجهیزات : کابل
سطح تمرین : مبتدی

پرس سینه با کابل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات سینه

پرس سینه با کابل,عضله سینه, تمرین سینه,آموزش تمرینات بدنسازی عضله سینه با تصویر,آموزش حرکات بدنسازی عضله سینه,تقویت عضله سینه,قدرت عضله سینه, حرکات افزایش حجم سینهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : پرس سینه با کابل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : شانه ، سه سه بازو
تجهیزات : کابل
سطح تمرین : مبتدی

پروانه

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات سینه

تمرین پروانه با دستگاه,عضله سینه, تمرین سینه,آموزش تمرینات بدنسازی عضلات سینه,آموزش حرکات بدنسازی عضله سینه,تقویت عضلات سینه,قدرت عضله سینه

اطلاعات تمرین :

نام تمرین : پروانه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر :
تجهیزات : دستگاه پروانه
سطح تمرین : مبتدی

پلاور با دمبل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات سینه

پلاور با دمبل,عضله سینه, تمرین سینه,آموزش تمرینات بدنسازی عضلات سینه,آموزش حرکات بدنسازی عضله سینه,تقویت عضلات سینه,قدرت عضله سینهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : پلاور با دمبل
نوع تمرین : کششی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : شانه ، سه سر بازویی ، پشتی بزرگ
تجهیزات : دمبل - نیمکت
سطح تمرین : متوسط

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand