سومو ددلیفت هالتر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت پا

سومو ددلیفت هالتر,آموزش حرکت بدنسازی همسترینگاطلاعات تمرین :
نام تمرین : سومو ددلیفت هالتر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : همسترینگ
عضلات دیگر :فیله کمر ، سرینی ، نزدیک کننده ها ، ساعد ، چهار سر ، ذوزنقه ای
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

 

استرادل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت پا

استرادل,حرکات بدنسازی عضلات همسترینگاطلاعات تمرین :
نام تمرین : استرادل
نوع تمرین : کششی
عضلات اصلی : همسترینگ
عضلات دیگر : دوقلو ، نزدیک کننده
تجهیزات : -
سطح تمرین : مبتدی

 

لیفت هالتر با پاهای باز

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت پا

لیفت هالتر با پاهای باز,عضله همسترینگ,تمرینات بدنسازی عضلات همسترینگاطلاعات تمرین :
نام تمرین : لیفت هالتر با پاهای باز
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : همسترینگ
عضلات دیگر :فیله کمر ، سرینی ، نزدیک کننده ها
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

کشش همسترینگ

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت پا

کشش همسترینگ,تمرینات عضلات پشت پا,حرکات کششی همسترینگاطلاعات تمرین :
نام تمرین : کشش همسترینگ
نوع تمرین : کششی
عضلات اصلی : همسترینگ
عضلات دیگر : دوقلو ، سرینی ، چهار سر
تجهیزات : -
سطح تمرین : متوسط

 

کشش همسترینگ

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت پا

کشش همسترینگ,انعطاف پذیری همسترینگاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کشش همسترینگ
نوع تمرین : کششی
عضلات اصلی : همسترینگ
عضلات دیگر : -
تجهیزات : -
سطح تمرین : مبتدی

سلام صبح به بخیر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت پا

سلام صبح بخیر,همسترینگ,پشت پا,عضله همسترینگ,تمرینات همسترینگ,حرکات بدنسازی پشت پا,تقویت عضلات همسترینگ و پشت پااطلاعات تمرین :

نام تمرین : سلام صبح به بخیر
نوع تمرین : پاور لیفتینگ - قدرتی
عضلات اصلی : همسترینگ
عضلات دیگر : شکمی – سرینی ها – پایین کمر
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

سلام صبح به بخیر 2

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت پا

سلام صبح به بخیر,همسترینگ,پشت پا,عضله همسترینگ,تمرینات همسترینگ,حرکات بدنسازی پشت پا,تقویت عضلات همسترینگ و پشت پااطلاعات تمرین :

نام تمرین : سلام صبح به بخیر 2
نوع تمرین : پاور لیفتینگ - قدرتی
عضلات اصلی : همسترینگ
عضلات دیگر : شکمی – سرینی ها – پایین کمر
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

فیله کمر دستگاه

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات پشت پا

فیله کمر,همسترینگ,پشت پا,عضله همسترینگ,تمرینات همسترینگ,حرکات بدنسازی پشت پا,تقویت عضلات همسترینگ و پشت پااطلاعات تمرین :

نام تمرین : فیله کمر دستگاه
نوع تمرین : پاور لیفتینگ - قدرتی
عضلات اصلی : همسترینگ
عضلات دیگر : دوقلو – سرینی ها
تجهیزات : دستگاه
سطح تمرین : متوسط

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand