راه رفتن روی تردمیل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

 راه رفتن روی تردمیل,تمرینات عضلات چهارسر,تقویت عضلات پا,آموزش صحیح حرکت بدنسازی چهارسر با تصویراطلاعات تمرین :
نام تمرین : راه رفتن روی تردمیل
نوع تمرین : قلبی عروقی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، همسترینگ ، سرینی
تجهیزات : تردمیل
سطح تمرین : مبتدی

 

اسکوات دخترانه !!!

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

اسکوات دخترانه,تمرینات عضلات چهارسر,تقویت عضلات پا,آموزش صحیح حرکت بدنسازی چهارسر با تصویراطلاعات تمرین :
نام تمرین : اسکوات دخترانه !!!
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، همسترینگ ، سرینی
تجهیزات : صفحه هالتر
سطح تمرین : پیشرفته

 

اسکوات با صفحه وزنه

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

اسکوات با صفحه وزنه,تمرینات عضلات چهارسر,تقویت عضلات پا,آموزش صحیح حرکت بدنسازی چهارسر با تصویراطلاعات تمرین :
نام تمرین : اسکوات با صفحه وزنه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، همسترینگ ، سرینی
تجهیزات : صفحه وزنه
سطح تمرین : متوسط

 

اسکوات با پای باز

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

اسکوات,تمرینات عضلات چهارسر,تقویت عضلات پا,آموزش صحیح حرکت بدنسازی چهارسر با تصویراطلاعات تمرین :
نام تمرین : اسکوات با پای باز
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، همسترینگ ، سرینی ، فیله کمر
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

 

اسکوات زارچر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

اسکوات زارچر,تمرینات عضلات چهارسر,تقویت عضلات پا,آموزش صحیح حرکت بدنسازی چهارسر با تصویراطلاعات تمرین :
نام تمرین : اسکوات زارچر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، همسترینگ ، سرینی
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : پیشرفته

 

کشیدن وزنه

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

جلو پا,چهار سر,تمرینات عضله چهار سر ,حرکات بدنسازی عضله چهار سر, تمرینات تقویت عضله چهار سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : کشیدن وزنه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، همسترینگ ، سرینی ها
تجهیزات : هالتر - پله
سطح تمرین : مبتدی

بالا رفتن از پله با هالتر

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

پلایومتریک,چهار سر,تمرینات عضله چهار سر ,حرکات بدنسازی عضله چهار سر, تمرینات تقویت عضله چهار سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : بالا رفتن از پله با هالتر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، پایین کمر ، همسترینگ ، دو قلو
تجهیزات : هالتر - پله
سطح تمرین : متوسط

اسکوات

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

اسکات,چهار سر,تمرینات عضله چهار سر ,حرکات بدنسازی عضله چهار سر, تمرینات تقویت عضله چهار سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : اسکوات
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، پایین کمر ، همسترینگ ، دو قلو
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

اسکوات روی صندلی

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

اسکات روی صندلی,چهار سر,تمرینات عضله چهار سر ,حرکات بدنسازی عضله چهار سر, تمرینات تقویت عضله چهار سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : اسکوات روی صندلی
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، پایین کمر ، همسترینگ ، دو قلو
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : پیشرفته

لانگ (به پهلو)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

لانگ پهلو,چهار سر,تمرینات عضله چهار سر ,حرکات بدنسازی عضله چهار سر, تمرینات تقویت عضله چهار سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : لانگ (به پهلو)
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، پایین کمر ، همسترینگ
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

لانگ (قدم برداشتن به جلو)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

لانگ,چهار سر,تمرینات عضله چهار سر ,حرکات بدنسازی عضله چهار سر, تمرینات تقویت عضله چهار سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : لانگ ( قدم برداشتن به جلو )
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دوقلو ، سرینی ها ، همسترینگ
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand