اسکوات از پشت

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

اسکوات از پشت ,چهار سر,تمرینات عضله چهار سر ,حرکات بدنسازی عضله چهار سر, تمرینات تقویت عضله چهار سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : اسکوات از پشت
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : ساعد ، سرینی ها ، همسترینگ
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

اسکوات کامل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

اسکات,چهار سر,تمرینات عضله چهار سر ,حرکات بدنسازی عضله چهار سر, تمرینات تقویت عضله چهار سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : اسکوات کامل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : پایین کمر ، دو قلو ، سرینی ها ، همسترینگ
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

کشیدن وزنه به عقب

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

کشیدن وزنه به عقب,چهار سر,تمرینات عضله چهار سر ,حرکات بدنسازی عضله چهار سر, تمرینات تقویت عضله چهار سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : کشیدن وزنه به عقب
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : پایین کمر ، دو قلو ، سرینی ها ، همسترینگ
تجهیزات : وزنه
سطح تمرین : مبتدی

پرش متوالی به طرفین

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات چهار سر

پلایومتریک,چهار سر,تمرینات عضله چهار سر ,حرکات بدنسازی عضله چهار سر, تمرینات تقویت عضله چهار سراطلاعات تمرین :

نام تمرین : پرش متوالی به طرفین
نوع تمرین : پلایومتریک
عضلات اصلی : چهارسر
عضلات دیگر : دور کننده ها ، نزدیک کننده ها ، دو قلو ، سرینی ها ، همسترینگ
تجهیزات : -
سطح تمرین : مبتدی

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand