چرخش سرشانه به داخل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

کشیدن کابل به داخل,عضله روتاتورکاف,حرکات بدنسازی سرشانهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : چرخش سرشانه به داخل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : -
تجهیزات : دستگاه سیم کش کابل
سطح تمرین : مبتدی

کشیدن کابل به عقب با دستگیره طناب

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

کشیدن کابل به عقب,تمرینات سرشانه,تقویت سرشانه,حرکاتت بدنسازی سرشانهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : کشیدن کابل به عقب با دستگیره طناب
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ایی
عضلات دیگر : دو سر بازویی – پشتی بزرگ
تجهیزات : دستگاه سیم کش کابل
سطح تمرین : مبتدی

سرشانه با کابل نشسته

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

سرشانه با کابل نشسته,تمرینات بدنسازی سرشانه,آموزش حرکات بدنسازی تقویت عضلات شانهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : سرشانه با کابل نشسته
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : دلتوئید
عضلات دیگر : پشتی بزرگ ، ذوزنقه
تجهیزات : دستگاه سیم کش کابل
سطح تمرین : مبتدی

پرس سرشانه با کابل

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه تمرینات شانه

پرس سرشانه با کابل,عضلات سرشانه,تقویت سرشانهاطلاعات تمرین :

نام تمرین : پرس سرشانه با کابل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شانه ای
عضلات دیگر : سه سر بازویی
تجهیزات : دستگاه سیم کش کابل
سطح تمرین : مبتدی

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand