کرم

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مواد معدنی

نیاز روزانه:0ر08میلی گرم
منابع غذایی: چربی ها –روغن های گیاهی –گوشت ها.
اعمال اصلی در بدن:
1.در سوخت وساز گلوکز و تامین انرژی موثر است
2.حفظ تعادل فعالیت انسولین.
کمبود: بر هم خوردن تعادل سوخت وسازی گلوکز.
ازدیاد: آسیب های پوستی و اختلالات کلیوی.

کبالت

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مواد معدنی

نیاز روزانه: 3میکرو گرم
منابع غذایی: جگر ,قلوه ,شیر ,گوشت.
اعمال اصلی در بدن :
1.شرکت در ساختمان ویتامین بی 12
2. تنظیم غلظت پلاسمای خون
 3.کمک به جذب آهن.
ازدیاد: ایجاد گواتر –افزایش گلبول های قرمز –ناراحتی پوستی

فلوئور

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مواد معدنی


نیاز روزانه:2 میلی گرم
اعمال اصلی در بدن:
1.جلو گیری از پوسیدگی دندان ها
 2.جلو گیری از پوکی استخوانها.
کمبود:پوسیدگی دندانها
ازدیاد: بروز لکه سفید مایل خاکستری روی دندان ها –بزرگ شدن استخوان ها
منابع غذایی: آب آشامیدنی – ماهی – چای – سویا- قهوه – پنیر- تخم مرغ - گوشت بره

ید

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مواد معدنی


نیاز روزانه:14ر0 میلی گرم
اعمال اصلی در بدن:
1.مشارکت در ساختمان هورمون های  تیروئید
2.تنظیم سوخت وساز سلولی
3.رشد وتکامل
کمبود: بیماری گواتر
ازدیاد: بزرگ شدن تیروئید- افزایش متا بولیسم پایه- عدم تحمل گرما – کاهش وزن – عصبانیت – لرزش دستها.
منابع غذایی: ماهی- سبزی جات و میوه های ساحلی ونمک های یددار.

سلنیم

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مواد معدنی

نیاز روزانه : 08ر0 میلی گرم
اعمال اصلی در بدن: جلو گیری از همولیز گلبولهای قرمز –کمک به عمل ویتامین ایی- استحکام وپایداری غشای سلولی.
ازدیاد: ناراحتی های رودهای – تحریک ششها
منابع غذایی : غلات –غذاهای دریایی و گوشت

مولیبدنیم

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مواد معدنی

نیاز روزانه:4ر0 میلی گرم
اعمال اصلی در بدن:
1.ساختن بعضی آنزیمها
2.جلوگیری از خرابی دندان
کمبود: در انسان شناخته نشده در حیوانات تاخیر در رشد وبد شکلی استخوانها
ازدیاد: افزایش سوخت وساز و کاهش ساخت دیگر آنزیم ها .
منابع غذایی: غلات و حبوبات و سبزیجات و جگر و قلوه.

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand