بتا هیدروکسی متیل بوتیرات

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه مکمل های ورزشی

بتا هیدروکسی متیل بوتیرات بطور طبیعی متابولیت آمینو اسید شاخه دار لوسین میباشد؛ که بصورت درونزا در مقادیر کم (2 تا 10 % اکسیداسیون لوسین به بتا هیدروکسی متیب بوتیرات تبدیل میشود ) همچنین میتواند از طریق هر دو منبع گیاهی (میوه و مرکبات) و منابع غذایی حیوانی (گربه ماهیان و شیر )مصرف شود.که به عنوان یک مکمل غذایی معمولا به عنوان کلسیم بتا هیدروکسی متیل بوتیرات مونوهیدرات فروخته میشود.

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand