عضله نیم خاری گردنی (Semispinalis Cervicis)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات سر و گردن

سر ثابت: زائده عرضی پنج یا شش مهره فوقانی پشتی و چهار مهره تحنانی
سر متحرک: زائده شوکی دومین تا پنجمین مهره گردنی
عمل: اکستنشن و چرخش ستون مهره ها در ناحیه پشتی و گردنی

عضله جناغی چنبری (Sternocleidomastoid)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات سر و گردن

عضله جناغی چنبری پستانیسر ثابت :با دو سر بروی استخوان جناغ و ترقوه اتصال می یابد.
سر متحرک: زائده پستانی استخوان گیجگاهی
عصب گیری: عصب شوکی و اعصاب دوم و سوم گردنی
عمل : فلکشن مفصل مهره اطلس و استخوان پس سری و همچنین فلکشن و فلکشن جانبی مهره های گردنی

عضلات نردبانی (The Scalenes)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات سر و گردن

عضلات نردبانیسر ثابت : از دنده های اول(نردبانی میانی و قدامی) و دوم (نردبانی خلفی)
سر متحرک: زائده های عرضی مهره های گردنی
عصب گیری: اعصاب دوم تا هفتم گردنی
عمل : فلکشن مهره های گردنی و فلکش جانبی

عضله گوشه ای (Levator Scapulae)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه عضلات سر و گردن

عضلات بدن,عضله گوشه اییسر ثابت : زائده عرضی چهار مهره اول گردنی
سر متحرک : لبه داخلی استخوان کتف بین زاویه فوقانی و ریشه خار کتف
عصب گیری : سومین و چهارمین عصب گردنی و شاخه ای از عصب پشت کتفی
عمل : کشش بالایی(Elevation)،نزدیک کنندگی(Retraction)،چرخش پایینی(Downward Rotation)

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand