جدول درصد چربی بدن

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه ابزار تناسب اندام

درصد ایده آلی از چربی بدن برای همه افراد وجود دارد. سطح چربی بدن به سن و جنس وابسته می باشد.البته این مقدار برای خانم ها و آقایان متفاوت می باشد . همچنین بسته به اینکه فرد ورزشکار می باشد یا دارای تحرک کمتری است درصد چربی بدن متفاوت است . برای آگاهی از میزان درصد چربی بدن به جدول زیر توجه کنید.

محاسبه ضربان قلب برای گرم کردن

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه ابزار تناسب اندام

وقتي مربي به ورزشكاري دستور گرم كردن (warm up ) مي دهد بايد ضربان قلب وي برابر فرمول زير محاسبه كند و ضربان قلب كه به اين محدوده رسيد نشان مي دهد كه بدن گرم شده است و آماده تمرين مي باشد.

محاسبه وزن مناسب

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه ابزار تناسب اندام

وزن ایـده آل بدن:  شاخصی می بـاشد که وزن ایده آل و مطـــلوب شما را تعیین می کند.  عدد 100 را از قد خودتان کسر کنید عدد بدست آمده وزن پایه می بـاشد. بـرای بـدست آوردن وزن ایده آل خود زنان می بایست %15 و مردان %10 از وزن پایه خود را کم کنند .

محاسبه BMR (میزان کالری مصرفی روزانه)

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه ابزار تناسب اندام

BMR مخفف عبارت انگلیسی Basal Metabolic Rate یعنی میزان متابولیسم پایه می باشد. BMR معیاری برای ارزیابی مقدار کالری مورد نیاز بدن می باشد.BMR عددی است که نشان دهنده ی مقدار کالری است که باید روزانه توسط فرد استفاده شود.

محاسبه BMI شاخص توده بدن

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه ابزار تناسب اندام

BMI مخفف عبارت انگلیسی Body Mass Index یعنی شاخص توده ی بدن می باشد. همانطور که هرفرد برای خود قد و وزن مشخصی دارد، BMI یا شاخص توده بدنی هر فرد نیز خاص اوست و به صورت زیر تعیین می شود.

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand