محاسبه وزن مناسب

نوشته شده توسط فرشاد فرج وند. قرار گرفته در مجموعه ابزار تناسب اندام

وزن ایـده آل بدن:  شاخصی می بـاشد که وزن ایده آل و مطـــلوب شما را تعیین می کند.  عدد 100 را از قد خودتان کسر کنید عدد بدست آمده وزن پایه می بـاشد. بـرای بـدست آوردن وزن ایده آل خود زنان می بایست %15 و مردان %10 از وزن پایه خود را کم کنند .

فرمول بدست آوردن وزن مناسب و ایده آل

مثال :
جنیست : مرد
قد 180 سانتی متر
وزن 80 کیلوگرم
180- 100= 80 وزن پایه
80*10% = 72 وزن مناسب

نتیجه :
وزن متناسب بین 72 تا 80 کیلوگرم می باشد .

این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید

مقالات

  • کاهش وزن
  • افزایش وزن
  • تناسب اندام
  • حرکات اصلاحی
  • وسایل ورزشی
  •  علم تمرین
  • مقالات ورزشی
farshad farajvand